Επιστημονική Ομάδα

Για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του ΑΡΙΩΝ η συνεισφορά επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων και των εθελοντών μας είναι ουσιώδης και καθοριστική.