ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ |2017-2018|

Εκπαίδευση Κτηνιάτρων στη Διάσωση και Περίθαλψη Κητωδών – «CETUS RESCUE VET»

Κοινό Πρόγραμμα ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΑΜΚΕ ΑΡΙΩΝ με τίτλοΕκπαίδευση Κτηνιάτρων στη Διάσωση και Περίθαλψη Κητωδών «CETUS RESCUE VET», συνολικού προϋπολογισμού 39.060,00 .


Αρ. Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Πράσινο Ταμείου /ΥΠΕΝ 127.3/4-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7) στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος:  «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» και ένταξη έργων στο πρόγραμμα.»

Τίτλος έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΗΤΩΔΩΝ-“CETUS RESCUE VET “
Δικαιούχοι έργου ΠΕΛΑΡΓΟΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΗΤΩΔΩΝ

Συνολικός προϋπολογισμός 39.060 euro
Πρόγραμμα Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις
Άξονας Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μέτρο Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες
Υπο-μέτρο Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής
Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο

Σκοπός του προγράμματος
Η πραγματοποίηση,   εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη διαχείριση περιστατικών εκβρασμών δελφινιών και φαλαινών, όπου θα πιστοποιηθούν οι πρώτοι 30-40 Κτηνίατροι και μέλη του δικτύου Κτηνιάτρων Εκβρασμών Κητωδών του ΑΡΙΩΝ από όλη την Ελλάδα, Συντονστής του Προγράμματος είναι η ΑΜΚΕ ΠΕΛΑΡΓΟΣ και εκτελεστής η ΜΚΟ ΑΡΙΩΝ μαζί με τη Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ.

Περισσότερα για το πρόγραμμα
Η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα σε σχέση με την επιμόρφωση κτηνιάτρων σε θέματα θαλασσίων θηλαστικών και άλλων επιστημόνων είναι σχεδόν ανύπαρκτη και βασίζεται μόνο στην άοκνη προσπάθεια του ΑΡΙΩΝ.

Από την δημιουργία του, το 2002, ο ΑΡΙΩΝ έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από 1300 περιστατικά εκβρασμών θαλασσίων θηλαστικών στην Ελλάδα. Μια μικρή αλλά έμπειρη ομάδα εθελοντών κτηνιάτρων και επιστημόνων μέχρι σήμερα υλοποιεί και συντονίζει τις δράσεις διάσωσης, πρώτων βοηθειών και επανένταξης.

Στο δίκτυο εκβρασμών του ΑΡΙΩΝ συμμετέχουν περισσότεροι   120 κτηνίατροι σε όλη την νησιωτική και παράκτια Ελλάδα. Επιπλέον και σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, το δίκτυο κτηνιάτρων του ΑΡΙΩΝ ανταποκρίνεται με παροχή πρώτων βοηθειών, κτηνιατρικής υποστήριξης, νεκροψίες και δειγματοληψίες σε περιστατικά άλλων θαλάσσιων ειδών όπως είναι η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα και τα θαλασσοπούλια.

Το έργο είναι σημαντικό γιατί θα :

  • εκπαιδευτούν κτηνίατροι -μέλη του δικτύου ΑΡΙΩΝ- στην παροχή πρώτων βοηθειών στα θαλάσσια θηλαστικά που εκβράζονται τραυματισμένα ή προσαράζουν στις ακτές της χώρας και στη δειγματοληψία τους με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι να στηρίξουν περιστατικά σε τοπικό επίπεδο.
  • αξιοποιηθεί ανθρώπινο δυναμικό σε τοπικό επίπεδο το οποίο θα είναι εξειδικευμένο στη παροχή πρώτων βοηθειών για τη περίθαλψη θαλασσίων θηλαστικών.
  • διευκολύνει τα λιμεναρχεία και τις δημόσιες αρχές στη διάχυση της σωστής πληροφόρησης ιδίως σε περιστατικά μαζικών εκβρασμών ή επιδημιών θαλασσίων θηλαστικών.
  • δημιουργήσει πρωτόκολλα συνεργασίας και δεοντολογίας μεταξύ των συντελεστών συντονισμού και περίθαλψης ενός θαλασσίου θηλαστικού και των τοπικών φορέων.

Το έργο προωθεί τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές οι οποίες αφορούν τα σχέδια διαχείρισης για τη  προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, των ενδιαιτημάτων, των προστατευόμενων περιοχών, της θαλάσσιας στρατηγικής, της αλιείας και των κτηνιατρικών συστάσεων σε σχέση με την ευζωία των ζώων και τη προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής, η Ελλάδα υποχρεούται να συλλέξει και να υποβάλλει στοιχεία που να αφορούν σε περιστατικά εκβρασμών θαλασσίων θηλαστικών και αιτιών θανάτου τους ως μέρος ετήσιων εκθέσεων και ενδεχομένως να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη μείωση της συχνότητας των περιστατικών αυτών αλλά και τη μείωση των θανατηφόρων περιστατικών.