Κοινά δελφίνια (Delphinus delphis) – Πάρος |6/6/17|

Κοινά δελφίνια (Delphinus delphis) απολαμβάνουν το κολύμπι τους έξω από τις Πόρτες της Πάρου.

Κοινό Δελφίνι

Γνωριμία με το Κοινό Δελφίνι