Χορηγία

 

Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση λειτουργούμε με την προσφορά εθελοντών και υποστηρικτών. Για να πετύχουμε τους στόχους μας μακριά από κυβερνητικές και πολιτικές επιρροές με διαφάνεια και ανεξαρτησία, είμαστε ανοιχτοί στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την συνεργασία με  κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες.

Ο ΑΡΙΩΝ επιθυμεί και επιδιώκει να συνεργαστεί με εταιρείες

 • Με κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση
 • Που μεταδίδουν τις περιβαλλοντικές και οικολογικές αξίες τους στους εργαζόμενους, πελάτες και μέτοχους.
 • Που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά στους σκοπούς του ΑΡΙΩΝ για την προστασία των κητωδών και των θαλάσσιών οικοσυστημάτων.

Στόχος μας είναι μια ωφέλιμη συνεργασία και από τις δύο πλευρές για την διατήρηση των Ελληνικών Θαλασσών. Μια συνεργασία που θα επιτρέπει στον ΑΡΙΩΝ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος και στην εταιρεία να αναδείξει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο και χαρακτήρα.

 

Οφέλη για τον χορηγό

 

Κάθε συνεργασία είναι ξεχωριστή και τα ανταποδοτικά οφέλη διαφέρουν και καθορίζονται σε συνεννόηση με την εκάστοτε εταιρεία και χορηγία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής

 • Ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Ανάρτηση συνεργασίας και εταιρικού λογότυπου στο διαδικτυακό τόπο του ΑΡΙΩΝ και στο υλικό που θα προκύψει από τις χρηματοδοτούμενες και υποστηριζόμενες δράσεις.
 • Δελτίο τύπου.
 • Αναφορά της συνεργασίας στο newsletter

Φορολογικά Κίνητρα

Η φορολογία των κληρονομιών και δωρεών στην Ελλάδα υπάρχει από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού Κράτους. Μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις η βασική κωδικοποίηση της νομοθεσίας έγινε με το Ν.. 2961/2001. Ο Νόμος αυτός έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις, με πιο πρόσφατες αυτές των διατάξεων του Ν. 3842/2010 και του Ν.3943/2011.

Στο Ελληνικό φορολογικό δίκαιο, όπως και σε άλλα συστήματα, προβλέπονται ειδικές ευεργετικές διατάξεις σχετικά με την χρηματοδότηση κοινωφελών σκοπών που επιδιώκονται συστηματικά από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

Οι συνδρομές μελών που εισπράττουν τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους δε θεωρούνται εισόδημα και συνεπώς δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

Οι τυχόν χρηματικές δωρεές που γίνονται προς ΝΠ μη κερδοσκοπικά, τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος (περ. α, παρ. 2, του άρθρου 43).

Η βεβαίωση και απόδοση του σχετικού φόρου στο δημόσιο γίνεται με την υποβολή δήλωσης (στο τμήμα κεφαλαίου της αρμόδιας ΔΟΥ του δωρεοδόχου, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, του ΝΠΙΔ) εντός 6 μηνών από την παράδοση σε αυτόν, του αντικειμένου της δωρεάς (παρ. 5, του άρθρου 86, του ΚΝ 2961/2001).

Τονίζεται δε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. βα, της παρ. 2, του άρθρου 43, προβλέπεται απαλλαγή στη φορολόγηση δωρεών χρηματικών ποσών από ανώνυμους ή μη δωρητές, εφόσον οι δωρεές αυτές διοργανώνονται πανελλαδικά με την πρωτοβουλία φορέων για σκοπούς αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς.

Διάβασε περισσότερα:

 1. Άρθρο.31 Ν.2238/1994, στην παρ. 5 του άρθρου 86 του ΚΝ 2961/2001, στις τροποποιήσεις τους του Ν. 3842/2010, και του Ν.3943/2011.
 2. Το φορολογικό πλαίσιο των δωρεών και χορηγιών για κοινωφελείς σκοπούς στην Ελλάδα.

Η φορολογική αντιμετώπιση του φόρου δωρεάς προς ΜΚΟ: https://higgs3.org/pia-ine-forologiki-antimetopisi-tou-forou-doreas-pros-mko-ke-pies-ine-periptosis-pou-apallassonte/

 

Κώδικας Δεοντολογίας

 

Ο ΑΡΙΩΝ αναζητάει συνεργάτες που μοιράζονται μαζί του το όραμα για ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο για τα θαλάσσια θηλαστικά όσο και για τον άνθρωπο. Λαμβάνοντας αυτό ως δεδομένο καθώς και ότι κάθε συνεργασία είναι μοναδική ο ΑΡΙΩΝ δεν συνεργάζεται με εταιρείες οι οποίες:

 • Έχουν παράνομη δράση
 • Δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Δεν σέβονται τους νόμους για την προστασία της φύσης
 • Παράγουν η εμπορεύονται όπλα
 • Εμπορεύονται προστατευόμενα είδη