Χάρτης Δικτύου Κτηνιάτρων

Το 2011 ο ΑΡΙΩΝ έθεσε σε λειτουργία το Δίκτυο Εθελοντών Κτηνιάτρων, προκειμένου να αναβαθμίσει και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Δικτύου Εκβρασμών. Μια έμπειρη ομάδα κτηνιάτρων και επιστημόνων υλοποιεί και συντονίζει τις δράσεις διάσωσης, πρώτων βοηθειών και επανένταξης.

Επιπλέον και σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, το δίκτυο κτηνιάτρων του ΑΡΙΩΝ ανταποκρίνεται με παροχή πρώτων βοηθειών, κτηνιατρικής υποστήριξης, νεκροψίες και δειγματοληψίες σε περιστατικά άλλων θαλάσσιων ειδών όπως είναι η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα και τα θαλασσοπούλια.

Στο δίκτυο εκβρασμών του ΑΡΙΩΝ συμμετέχουν μέχρι στιγμής περισσότεροι από 110 κτηνίατροι σε όλη την νησιωτική και παράκτια Ελλάδα. Στο Αιγαίο, 7 μέλη καλύπτουν τα Δωδεκάνησα, 5 τις Κυκλάδες, 11 στο Βόρειο Αιγαίο, 8 σε όλους τους νομούς της Κρήτης, 6 στο Ιόνιο, 1 στις Σποράδες , 3 στην Κύπρο και 73 στις παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Το δίκτυο του ΑΡΙΩΝ είναι προσβάσιμο και διαθέσιμο πανελλαδικά από όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την διάσωση και περίθαλψη άγριας πανίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην άμεση, σωστή και εξειδικευμένη φροντίδα καθώς και εξοικονόμηση πόρων.