Συνεισφορά


Ο ΑΡΙΩΝ είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο που ανταποκρίνεται και εξασφαλίζει την διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη των κητωδών.
Η συνεισφορά μας συνοψίζεται στους εξής τομείς:
 • Στην Εθνική Προσπάθεια για την παρακολούθηση, διάσωση και περίθαλψη της άγριας πανίδας της χώρας
 • Στην Εθνική προσπάθεια καταγραφής και προστασίας των ειδών
 • Στην Εθνική Προσπάθεια για την επιστημονική κατάρτιση και μελέτη των κητωδών και των ενδιαιτημάτων τους
 • Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών

Αναλυτικά ανά τομέα δράσης

Στην Εθνική Προσπάθεια για την παρακολούθηση, διάσωση και περίθαλψη της άγριας πανίδας της χώρας

Παρακολούθηση

Από το 2011 συμμετείχε στις ομάδες εργασίας για την ίδρυση και είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Δικτύου Εκβρασμών Θαλασσίων Ειδών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΝΥΝΑΕΛΚΕΘΕΑΠΘ) και οργανώσεις. Το δίκτυο αφορά στον συντονισμό, την υποστήριξη, τη νεκροψία, την συλλογή και φύλαξη δειγμάτων στην Εθνική Τράπεζα δειγμάτων ιστών κλπ, καθώς επίσης, τη συμπλήρωση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εκβρασμών και Παρατηρήσεων Κητωδών και την υποστήριξη μαζικών εκβρασμών κητωδών σε Μεσογειακό επίπεδο.

Διάσωση
Ο Αρίων οργάνωσε και έθεσε σε εφαρμογή το «Πανελλήνιο Δίκτυο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών» από το 2002. Παράλληλα, συγκρότησε και στελέχωσε το δίκτυο εθελοντών κτηνιάτρων. Πρόκειται για μια Ομάδα Παρέμβασης – Διάσωσης για την συλλογή στοιχείων, την παροχή πρώτων βοηθειών και την προστασία των κητωδών, σε ολόκληρη την παράλια και νησιωτική Ελλάδα. Το Δίκτυο Εκβρασμών του ΑΡΙΩΝ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με περισσότερους από 120 κτηνιάτρους στην Στερεά, νησιωτική Ελλάδα και Κύπρο. Το δίκτυο εθελοντών κτηνιάτρων, με την απαραίτητη επιστημονική εμπειρία, πλαισιωμένο από τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες (λιμεναρχεία) ,δίνει άμεσα και αποτελεσματικά το παρόν σε κάθε περιστατικό.
Από την δημιουργία του, το 2002, ο ΑΡΙΩΝ έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από 567περιστατικά εκβρασμών .
Επιπλέον και σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, το δίκτυο κτηνιάτρων του ΑΡΙΩΝ ανταποκρίνεται συχνά με παροχή πρώτων βοηθειών, κτηνιατρικής υποστήριξης, νεκροψίες και δειγματοληψίες σε περιστατικά εκβρασμών άλλων θαλάσσιων ειδών, όπως είναι η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα και τα θαλασσοπούλια.

Περίθαλψη
Ο ΑΡΙΩΝ είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο που ανταποκρίνεται και εξασφαλίζει την διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη των κητωδών στο φυσικό τους περιβάλλον.
Για τους σκοπούς της περίθαλψης, έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Παλλήνης-Χαλκιδικής (Αρ. Αποφ.: 278/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου), δύο χερσαίες δημοτικές εκτάσεις στην περιοχή «Κάνιστρο», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παλιουρίου, έκτασης 3175,441 m2 και 1126,170 m2, και από τη Νομαρχία Χαλκιδικής θαλάσσια έκταση 5000 m2 τον κόλπο του Κανίστρου.
Το πρόγραμμα περίθαλψης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και υλοποιείται σύμφωνα με τις εγκυκλίους και αποφάσεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ανάπτυξης
Ο ΑΡΙΩΝ είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο που ανταποκρίνεται και εξασφαλίζει σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και καταρτισμένους κτηνιάτρους και εθελοντές την διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη των κητωδών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Στην Εθνική προσπάθεια καταγραφής και προστασίας των ειδών
Με την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων παρακολούθησης, καταγραφής και μελέτης κητωδών σε όλη τη χώρα, με προγράμματα στο Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τον Σαρωνικό, Κορινθιακό, Κυπαρισσιακό, Αμβρακικό, Παγασητικό, Ευβοϊκό κόλπο, τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο.

Βασικοί Στόχοι

 • Παρακολούθηση της κατάστασης και της κατανομής των πληθυσμών .
 • Διερεύνηση των περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών επιπτώσεων στα κητώδη.
 • Παροχή ακαδημαϊκής κατάρτισης στους φοιτητές.
 • Διερεύνηση με δειγματοληψία των αιτιών θανάτου και, επιπλέον, απομόνωση και έλεγχο των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων.
 • Βιολογικά, γεωλογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των διατροφικών θαλασσίων ενδιατημάτων  (διακυμάνσεις της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της σίτισης, αλληλεπιδράσεις με την αλιεία.
Επιστημονικά δεδομένα απαραίτητα για την μελέτη των ειδών συλλέγονται για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου, την παρακολούθηση των πληθυσμών και την τεκμηρίωση των προτάσεων για τα μέτρα προστασίας καθώς και την σωστή αντίδραση σε περιστατικά μαζικών θανάτων.
Στην Εθνική Προσπάθεια για την επιστημονική κατάρτιση και μελέτη των κητωδών και των ενδιαιτημάτων τους

Με εξειδικευμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, νεκροψιών και συλλογής δειγμάτων στους κτηνιάτρους και βιολόγους μέλη του δικτύου.

Με σεμινάρια για την αναγνώριση, διάσωση, περίθαλψη και προστασία των κητωδών με σκοπό την κατάρτιση εθελοντών που πλαισιώνουν τις ομάδες παρακολούθησης και καταγραφής, την Ομάδα Διάσωσης αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν για την προστασία των κητωδών.

Ομιλίες με θέμα τα κητώδη, την βιολογία, την συμπεριφορά και την προστασία τους αλλά και για τους βιότοπους τους και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Εξειδικευμένα σεμινάρια διάσωσης, πρώτων βοηθειών και νεκροψιών σε κητώδη και θαλάσσια είδη σε κτηνιάτρους .

Τα τελευταία 5 χρόνια ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργάνωσε και συμμετείχε σε 6 ημερίδες και διεθνή σεμινάρια πρώτων βοηθειών για κητώδη ή την άγρια πανίδα σε συνεργασία και με άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περίθαλψης της άγριας ζωής. Σε μια προσπάθεια ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και προβλημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και ανταπόκριση σε περιστατικά μαζικής θνησιμότητας.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, ειδικά σεμινάρια  για τους επιστήμονες και το ευρύ κοινό.
 • Εκπαιδεύοντας περίπου 1000 φοιτητές ετησίως και το ευρύ κοινό στη βιολογία, την οικολογία, τη συμπεριφορά, τις απειλές και την προστασία των κητωδών.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων σχετικά με την διάσωση, περίθαλψη μελέτη και έρευνα των θαλασσίων θηλαστικών.
 • Οργάνωση και συνεργασία σε εκστρατείες ενάντια στις ουσιαστικές αιτίες των απειλών για τους πληθυσμούς στην Ελλάδα και υποστήριξη της επιβολής κατάλληλων  μέτρων για την προστασία τους.
 • Προσφέροντας σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές πρώτων βοηθειών και διάσωσης κητωδών για τους εθελοντές, των ομάδων των κτηνιάτρων και των κατοίκων της περιοχής.

Για μια προσπάθεια που όχι μόνο μας αφορά αλλά αποτελεί χρέος μας. Για τα  θαλάσσια θηλαστικά και τις θάλασσες μας. Σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.