Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση

 

  • Ομιλίες με θέμα τα κητώδη, την βιολογία, την συμπεριφορά και την προστασία τους αλλά και για τους βιότοπους τους και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, ειδικά σεμινάρια για τους επιστήμονες και το ευρύ κοινό.
  • Εκπαιδεύοντας περίπου 1000 φοιτητές και το ευρύ κοινό στη βιολογία, την οικολογία, τη συμπεριφορά, τις απειλές και την προστασία των κητωδών.
  • Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων σχετικά με την διάσωση, περίθαλψη μελέτη και έρευνα των θαλασσίων θηλαστικών.
  • Οργάνωση και συνεργασία σε εκστρατείες ενάντια στις ουσιαστικές αιτίες των απειλών για τους πληθυσμούς στην Ελλάδα και υποστήριξη της επιβολής κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους.
  • Προσφέροντας σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές πρώτων βοηθειών και διάσωσης κητωδών για τους εθελοντές, των ομάδων των κτηνιάτρων και των κατοίκων της περιοχής.