Επιστημονική Εκπαίδευση

 

  • Με εξειδικευμένα σεμινάρια για περίθαλψη, νεκροψίες και συλλογή δειγμάτων στους κτηνιάτρους και βιολόγους μέλη του δικτύου.
  • Με σεμινάρια για την αναγνώριση, διάσωση, παροχή πρώτων βοηθειών, και προστασία των κητωδών με σκοπό την κατάρτιση εθελοντών που πλαισιώνουν τις ομάδες παρακολούθησης και καταγραφής, την Ομάδα Διάσωσης αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν για την προστασία των κητωδών.
  • Τα τελευταία 3 χρόνια ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργάνωσε και συμμετείχε σε 3 ημερίδες πρώτων βοηθειών για την άγρια πανίδα σε συνεργασία και με άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περίθαλψης της άγριας ζωής. Σε μια προσπάθεια ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και προβλημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και ανταπόκριση σε περιστατικά μαζικής θνησιμότητας.